För oss är varje process är unik, därför beslutar vi tillsammans med våra kunder vilken lösning som passar bäst. Vi jobbar alltid med kravprofil, telefonavstämningar, intervjuer och referenstagning för att matcha en kandidat med ett uppdrag. Målsättningen är att hitta en kompetent person som snabbt anpassar sig till företaget och löser utmaningarna.

 

 

Hur fungerar bemanning?

Bemanning är en viktig del i arbetet. De flesta företag behöver förstärkning under en period. Specialistkompetens för ett projekt, föräldravikariat, någons sjukfrånvaro eller övriga produktionstoppar.

 

EMPLOIDs rekryterare arbetar nära er för att hitta medarbetare med rätt kompetens och framtidspotential. Med lång erfarenhet av bemanning och har hjälpt både stora och små företag att lösa sin personalbrist. Oavsett hur ert behov ser ut hjälper vi dig när du behöver hyra in personal.

 

Bemanning handlar inte bara om att täcka behov på arbetsplatsen. Det är också ett utmärkt tillfälle för utveckling av organisationen. Ny energi, nya kompetenser och ett förnyat synsätt.

 

Kravprofil

Innan starten av processen görs en kravprofil. Kravprofilen blir ett underlag för den fortsatta rekryteringen då den visar på vilken personlighet och kompetens som eftersöks för tjänsten. Den beskriver också arbetsuppgifterna och vilken typ av erfarenhet och utbildning som eftersöks.

Sökprocess

Efter överenskommelse börjar vi med att marknadsföra den aktuella tjänsten i vårt kandidatnätverk och annonsbanker. Ett researcharbete utförs där vi aktivt arbetar för att hitta passande kandidater. Därefter gör vi ett urval, telefonavstämningar och intervjuar. Vi anstränger oss för att hitta rätt person för just er tjänst.

Presentation

Vi presenterar utvalda kandidater för er med en kort sammanfattning muntligt eller skriftligt från våra intervjuer beroende på vad ni önskar. Därefter får ni intervjua de utvalda kandidaterna på plats hos oss på EMPLOID eller hos er.

Referenstagning / Signering av avtal

Efter era intervjuer så väljer ni vilken eller vilka kandidater ni vill ta vidare i processen för en anställning alternativt för en andra intervju. I detta skede tar vi minst två referenser.