För oss är varje process är unik, därför beslutar vi tillsammans med våra kunder vilken lösning som passar bäst. Vi jobbar alltid med kravprofil, telefonavstämningar, intervjuer och referenstagning för att matcha en kandidat med ett uppdrag. Målsättningen är att hitta en kompetent person som snabbt anpassar sig till företaget och löser utmaningarna.

 

Varför hyra först och anställda sedan?

Genom att använda formen hyrrekrytering kan ni först hyra in och sedan anställa medarbetaren – men bara om ni vill. Med tjänsten hyrrekrytering får ni total kontroll över personalkostnaderna. Ni sparar en hel del pengar och tid eftersom ni bara betalar för den effektiva arbetstiden.

 

Under uppdragstiden kan ni bilda er en uppfattning om ni har ett varaktigt behov av ytterligare en medarbetare. Dessutom får ni ett kvitto på att personen passar in i er organisation – utan att binda upp er för en anställning. Hyrrekrytering är med andra ord ett smart sätt att se till att ni får rätt medarbetare på rätt plats – utan att behöva ta några risker. Därför är Hyrrekrytering en mycket uppskattad metod för att rekrytera personal.

 

När passar hyrrekrytering bäst?

Har ni fått ett nytt kontrakt som kan innebära ett ökat personalbehov? Vid ökad arbetsbelastning är det ofta svårt att bedöma om ökningen är tillfällig eller bestående. Då kan det vara riskabelt att rekrytera och anställa personal. Men om framtiden innebär ett möjligt ökat personalbehov, är Hyrrekrytering ett utmärkt sätt att snabbt få kompetent hjälp. Att under en begränsad tid kunna hyra personal för att sedan ha möjlighet att erbjuda anställning är både smart och kostnadsbesparande.

1. Kravprofil

Vi jobbar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess, vilket innebär att vi tillsammans med er som kund börjar med att identifiera vilka personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. Dessa tillsammans med de formella kvalifikationerna och teknisk kompetens sammanfattas i en kravprofil som sedan löper som en röd tråd genom hela vår rekryteringsprocess.

2. Annonsering och search

Efter kravprofilen är gjord så går vi ut med en annons i lämpliga kanaler. Detta gör vi brett eller specialiserat beroende på vilken tjänst det är vi söker efter. Vi riktar annonsen på sociala medier och i kombination med traditionella annonseringskanaler så får vi en bra marknadsföring av tjänsten. Vi använder oss också alltid av manuell search samt vårt breda kandidatnätverk för att skanna av hela marknaden för den bästa kandidaten.

3. Telefonintervju

När vi tar kontakt med kandidaterna i första skedet gör vi alltid en inledande telefonintervju. Denna är väl utformad och ger oss en bra inblick i om personen är lämplig för att tas vidare i processen. Saker som tas upp är förutom tidigare erfarenhet även löneanspråk samt vad personen själv förväntar sig på sin nästa arbetsplats.

4. Intervju

Nästa steg är en fysisk intervju tillsammans med ansvarig rekryterare för tjänsten. Intervjun bygger på frågor ställda baserat på kravspecifikationen samt andra frågor som gör att vi får ett ytterligare lager av erfarenheter gällande om kandidaten är lämplig för tjänsten samt att det ger en god bild av personen och drivkraften bakom ansökan.

5. Presentation

Vi presenterar utvalda kandidater för er med en kort sammanfattning muntligt eller skriftligt från våra intervjuer beroende på vad ni önskar. Därefter får ni intervjua de utvalda kandidaterna på plats hos oss på EMPLOID eller hos er.

6. Avslut

Efter era intervjuer så väljer ni vilken eller vilka kandidater ni vill ta vidare i processen för en anställning alternativt för en andra intervju. I detta skede tar vi minst två referenser.

7. Uppföljning

För att säkra kvaliteten vid anställningen arbetar EMPLOID efter en utarbetad uppföljningsmodell för att följa utvecklingen hos den nyanställda medarbetaren. Återkopplar sker då också till både den anställda samt till dennes chef för att stämma av hur arbetet går. Finns det något annat vi kan göra för att underlätta så gör vi gärna det också.